Мала опсерваторија ЛЕО


Овај алат се састоји из 3 различита дела која у комбинацији пружају могућност кориснику да измери квалитет ваздуха у својој непосредној околини. Ти делови су:

1) мобилна сензорска јединица (скраћено LEO – Little Environmental Observatory)

2) android апликација која служи за повезивање са сензорском јединицом и слање и преузимање података са сервера (ExpoApp2)

3) апликација за персонални рачунар за ажурирање фирмвера 


1) Mобилна сензорска јединица

ЛЕО је лако преносива сензорска јединица. Мери концентрацију гасова NO, NO2 и  O3 користећи електрохемијске сензоре. Такође даје информације о тренутној темератури и релативној влажности ваздуха.

Техничке спецификације уређаја можете видети овде.

2) Android апликација ExpoApp2

ExpoAPP2 је апликација за Android уређаје која комуницира са ЛЕО сензорском јединицом преко bluetooth везе, и прикупља измерене концентрације гасова. Додатно, ExpoApp2 прикупља и податке о физичкој активности на основу акцелерометра који се налази у паметном телефону. Ови подаци се обрађују и прослеђују ка CITI-SENSE серверима и алаткама за визуелизацију.


Веома детаљно упутство за коришћење ExpoApp2 апликација можете видети овде.

3) Апликација за персонални рачунар за ажурирање фирмвера 

Ateknea Sensor Tool је апликација за персонални рачунар која служи за ажурирање фирмвера. Такође постоји могућност читања необрађених података са сензорске јединице, као и за измену калибрационих константи. Ова апликација и опције су намењене само CITI-SENSE истраживачима.


Како се користи?

Мала опсерваторија даје могућност да се посматра промена нивоа аерозагађења у времену и простору. ЛЕО сензорска јединица може да се носи око руке, појаса, у торбици и слично. Аndroid паметни телефон се упари са сензорском јединицом преко Bluetooth везе. Када су упарени, ExpoApp очитава податке са сензорске јединице и складишти их на CITI-SENSE сервере. Треба имати у виду да иако мерења јесу показатељ нивоа и промене нивоа аерозагађења, ипак нису директно упоредива са званичним мерењима са државних атмосферских станица. 

Где видети податке о извршеним мерењима?

Подаци се могу видети на линку http://srv.dunavnet.eu/new/citisense/OutdoorDataPortal/.

Да бисте на пример видели последња мерења са свих статичких и мобилних сензора у граду, додајте критеријуме за филтрирање, као на слици испод.Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation