CITI-SENSE серверске платформе

У оквиру CITI-SENSE пројекта смо развили неколико серверских платформи за складиштење података: Ateknea, ATMOS, Civicflow, Envirologger, OBEO, SensApp и SEDS сервер за складиштење података са различитих уређаја и других извора развијених током пројекта. Сви подаци који се креирају у оквиру CITI-SENSE пројекта се на крају складиште у CITI-SENSE SEDS платформи.


 

Услови коришћења

Уколико користите CITI-SENSE серверске платформе, молимо Вас да наведете ауторе платформе и одговарајуће референце, као и CITI-SENSE пројекат на следећи начин: The server platform(s) was(were) partly developed by the CITI-SENSE project. CITI-SENSE is a Collaborative Project partly funded by the EU FP7-ENV-2012 under grant agreement no. 308524.

                                     

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation