Циљ овог документа је да дефинише план учешћа волонтера у CITI-SENSE студији и да пружи неопходне информације о начину на који се:

●     користи ЛЕО уређај односно Мала опсерваторја за праћење квалитета ваздуха (енгл. Little Environmental Observatory) за чије фунционисање је потребан и паметни телефон

●     попуњава  општи упитник о квалитету амбијентног ваздуха

●     користи CityAir апликација о личном доживљају аерозагађења на локацији на којој се корисник налази

●     попуњавају анкете за евалуацију

Контакт: Душан Топаловић (0638575234, dusan.topalovic@vin.bg.ac.rs, citisense.beograd@vinca.rs), Иван Лазовић, Милош Давидовић, Игор Опачић, Маја Јовановић, Милена Јовашевић-Стојановић


ПРЕУЗИМАЊЕ И ПРЕДАЈА CITI-SENSE ОПРЕМЕ


Мала опсерваторија за праћење квалитета ваздуха, у даљем тексту ЛЕО је персонални уређај за праћење параметара квалитета ваздуха. За правилно функционисање уређаја потребан је и паметни телефоном. ЛЕО и пратећа опрема се преузимају током састанка са сарадницима CITI-SENSE тима Института за нуклеарне науке “Винча”. Место и време састанка се претходно уговарају путем телефонског разговора или електронске поште (видети контакт податке са почетне стране). 

На састанку се  учесницима, волонтерима,  детаљно се објашњава а њихова улога и задаци током учешћа у оквиру CITI-SENSE студије. Током састанка волонтери преузимају 1) ЛЕО уређај, 2) пуњач за ЛЕО уређај, 3) ЛГ мобилни телефон, 4) пуњач за ЛГ мобилни телефон и 5) торбицу за ЛЕО уређај.

Сарадници CITI-SENSE тима из Института за нуклеарне науке “Винча” објашњавају учесницима у студији начин коришћења ЛЕО уређаја и мобилног телефона као и поступак фиксирања уређаја на надлактицу, каиш или торбицу. Учесници у CITI-SENSE студији пре, током и после кампање мерења треба да следе упутства о коришћењу, и према предвиђеној динамици попуњавају анкете које се односи на квалитет ваздуха и анкету у оквиру које ће даљу своје мишљене о CITI-SENSE алатима и производима. 

На слици су приказано неколико начина на које волонтер може да носи ЛЕО током кампање (на надлактици, каишу или у торбици), како ЛЕО поставити у торбицу (страна где су перфориране рупице мора бити у контакту са ваздухом и никад не сме бити прекривена)  и како ЛЕО прикључити на пуњач уколико се носи у торбици. 


Након завршене кампање мерења, учесници у студији су у обавези да врате наведену опрему сарадницима CITI-SENSE тима из Института за нуклеарне науке “Винча”.

Када уређаји треба да се користе?

Да би се регистровали  подаци о квалитету ваздуха волонтери морају да носе опрему (ЛЕО уређај паметан телефон) на свим местима где се крећу док траје кампања. Када волонтери дуже седе и када спавају уређаји треба да се налази поред њих на сигурном месту (у истој соби) прикључен на струју како би се пуниле батерије. Током кампање никада не треба искључивати мобилни телефон. 

Волонтери требају да имају у виду да је ЛЕО остељив на воду тако да ако постоји било каква могућност да ЛЕО дође у контакт са водом (за време кишних дана) онда треба да држе уређај заштићен од кише, што се може постићи уколко се носи у торбици.

Ако волонтер пуни оба уређаја током ноћи (или најмање једном током дана) батерије не би требало да се испразне. ЛЕО и паметни телефон треба да буду укључени све време током трајања кампање, (и током дана и током ноћи).  

Да ли волонтер сам треба да подешава и покреће EXPOAPP2 апликацију на паметном телефону?

Осим у изузетним случајевима нема потреба да волонтер сам подешава и покреће EXPOAPP2 апликацију на паметном телефону који добије уз ЛЕО уређај. Сарадници CITI-SENSE тима ће волонтерима предати уређаје који су повезани и који раде. Међутим, постоји могућност да се bluetooth конекција између ЛЕО уређаја и телефона прекин и тада је неопходно да волонтери сами изврше повезивање и покретање инструмената на основу обезбеђеног упутства. Због тога је потребно да волонтери повремено проверавају да ли су ЛЕО и паметан телефон повезани (плава звездица у горњем левом углу EXPOAPP2 апликације). 

Да ли уређаји могу да изазову неке нежељене споредне ефекте?

Ови уређаји су сигурни, без било каквих негативних ефеката и могу да се користе ако имате пејсмејкер или слушни апарат. Нема никаквих интерференција са мобилним телефонима, микроталасном пећи или другим кућним апаратима.

Мере опреза приликом коришћења CITI-SENSE опреме:

Не излагати опрему киши. Уређај је  водоотпоран, али мора се водити рачуна о УСБ утичници,
Не излагати сензоре директним форсираним доводима ваздуха, нити их излагати директно на изворе аерозагађења (на пример ауспух) јер се на тај начин сензори могу оштетити,
Не прекривати сензоре,
Избећи грубо руковање и не излагати уређаје повећаној температури,
Приликом ношења, пазити да не дође до оштећења или губитка уређаја, посебно водити рачуна током боравка на прометним местима,
Водити рачуна да су  уређаји на безбедном месту и када се носе и када су прикључени на пуњење.

Коришћење уређаја не треба да утиче на уобичајене активности у вашем животу. Штавише, ви треба да носите уређај када сте физички активни и када обављате свакодневне активности, под условом да то не доведе до оштећења инструмента или да не представља опасност за вас или друге људе. 

Додатна упутства


За додатне информације или уколико наиђете на проблеме приликом коришћење опреме можете контактирати чланове CITI-SENSE тима из Института за нуклеарне науке “Винча”. Такође погледајте нашу САЗНАЈТЕ ВИШЕ страницу. Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation